Winterdiner voor ouderen

Winterdiner Lions Hoogland

Lions Hoogland heeft op 23 maart jongstleden een winterdiner georganiseerd voor ouderen die het financieel minder hebben of eenzaam zijn. Zo’n 40 gasten hebben genoten van een gezellige avond bij De Faam in Hoogland.

Het is mooi om te zien en hartverwarmend dat er nog steeds mensen zijn die zich bekommeren om de minderbedeelden in de samenleving. Het is soms makkelijk om je te richten op je eigen welzijn en je af te sluiten voor anderen, maar het is juist zo belangrijk om de handen ineen te slaan en iets terug te doen voor de gemeenschap.

Het initiatief van Lions Hoogland heeft niet alleen de ouderen een leuke avond bezorgd, maar het heeft ook bijgedragen aan het gevoel van samenhorigheid en gemeenschapszin. Door deze avond te organiseren hebben zij niet alleen een bijdrage geleverd aan het welzijn van de ouderen, maar ook aan de versterking van de sociale cohesie in de buurt.

Het succes van deze avond was mede mogelijk gemaakt door de inzet van verschillende partijen. Zo hebben de Lions Hoogland, De Faam, Jumbo den Blanken, Dorpsslagerij Vathorst en Wijnhuis Alexander de handen ineengeslagen om deze avond tot een succes te maken. Het is mooi om te zien dat deze partijen zich betrokken voelen bij de gemeenschap en zich inzetten voor de minderbedeelden.

In deze tijd waarin we worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen en onzekerheden, is het belangrijk om stil te staan bij de kracht van de gemeenschap en om samen te werken aan een betere toekomst. De avond van Lions Hoogland is een mooi voorbeeld van hoe we samen kunnen werken aan een sterke en betrokken gemeenschap.